Doç. Dr. SİBEL SOYCAN ÖNENÇ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. SİBEL SOYCAN ÖNENÇ

T: (0282) 250 2186

M ssonenc@nku.edu.tr

W ssonenc.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Zootekni
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları: 1999
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Orta
İngilizce:Başlangıç
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2017-
Yrd. Doç. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2011-
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2008-
Araş. Gör. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2001-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜTESİ
1999-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
1996-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Turan A., SOYCAN ÖNENÇ S., Effect of cumin essential oil usage on fermentation quality,aerobic stability and in vitro digetibility of alfalfa silage, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, vol. 31, pp. 1252-1258, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. KORKMAZ F., SOYCAN ÖNENÇ S., The Use of Shelf Life Ended Food as Alternative Feedstuff Sources inRuminant Feeding, Hayvansal Üretim, vol. 58, pp. 28-32, 2017.
Özgün Makale hayvansal üretim
3. Malhatun Çotuk G., SOYCAN ÖNENÇ S., Yonca Silajına Kepek ve Puding İlavesinin Silaj Fermantasyonu, Aerobik Stabilite ve İn Vitro Sindirilebilirlik Üzerine Etkileri, Hayvansal Üretim, vol. 58, pp. 13-19, 2017.
Özgün Makale Hayvansal üretim
4. SOYCAN ÖNENÇ S., Effect of Vitex agnus castus on in vitro digestibilty in ruminant, African Journal of Agricultural Research, vol. 11, pp. 2058-2063, 2016.
Özgün Makale ziraat
5. SOYCAN ÖNENÇ S., AÇIKGÖZ Z., KIRKPINAR F., KÜME T., Şeremet Tuğalay Ç., BAYRAKTAR Ö. H., Chemical Compositions and Antioxidant Activities of The Essential Oils of Some Medicinal and Aromatic Plants, Hayvansal Üretim, vol. 57, pp. 1-6, 2016.
Özgün Makale ziraat
6. SOYCAN ÖNENÇ S., KOÇ F., ÇOŞKUNTUNA L., ÖZDÜVEN M. L., GÜMÜŞ T., The Effect of Oregano and Cinnamon Essential Oils on Fermentation Quality and Aerobic Stability of Field Pea Silages, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, vol. 28, pp. 1281-1287, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
7. SOYCAN ÖNENÇ S., ÖZDOĞAN M., ABDURRAHMAN A., TAŞKIN T., Meat Quality and Fatty Acid Composition of Chios Male Lambs Fed Under Traditional and Intensive Conditions, Emirates Journal of Food and Agriculture, vol. 27, pp. 636-642, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. ÖNENÇ S., ÖZDOĞAN M., ERDOĞAN ATAÇ F., TAŞKIN T., Fattening performance and carcass traits of Chios male lambs fed under traditional and intensive feeding conditions, Tropical Animal Health and Production, vol. 44, pp. 1057-1062, 2012.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
9. ÖZDOĞAN M., ÖNENÇ S., ÖNENÇ A., Fattening Performance, Blood Parameters and Slaughter Traits of Karya Lambs Consuming Blend of Essential Oil Compounds., African Journal of Biotechnology, vol. 10, pp. 6663-6669, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SOYCAN Ö. S., COŞKUNTUNA L., KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., GÜMÜŞ T., Kekik ve Tarçın Uçucu Yağlarının Yem Bezelyesi Silajlarının Fermantasyon Kalitesi ve In Vitro Metabolik Enerji Üzerine Etkileri, Hayvansal Üretim, cilt 58, ss. 39-42, 2017.
Özgün Makale CAB
2. SOYCAN ÖNENÇ S., AÇIKGÖZ Z., Tarçın Uçucu Yağının Rumen Fermantasyonu Üzerine Etkileri, Hayvansal Üretim, cilt 52, ss. 63-68, 2011.
Özgün Makale
3. SOYCAN ÖNENÇ S., AÇIKGÖZ Z., Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Tarçın Kullanımı, Hasad Hayvancılık, ss. 58-61, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. ERDOĞAN ATAÇ F., BAYRAKTAR Ö. H., SOYCAN ÖNENÇ S., TAŞKIN T., 200 Baş Kapasiteli Entansif Süt Koyunculuğu Proje-Fizibilitesi, Hasad Hayvancılık, ss. 16-24, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. SOYCAN ÖNENÇ S., AÇIKGÖZ Z., Organik Hayvancılıkta Aromatik Bitkilerin Kullanımı, Hasad Hayvancılık, ss. 40-45, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. Polat M., ŞAYAN Y., Özkul H., SOYCAN ÖNENÇ S., Kaba Yemlerin Çeşitli İnkübasyon Periyotlarındaki In Vitro Gaz Oluşumları ve Farklı Regreyon Eşitlikleri ile Tahminlenen In Vitro Metabolik Enerji Değerleri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 44, ss. 113-122, 2007.
Özgün Makale
7. SOYCAN ÖNENÇ S., AÇIKGÖZ Z., AKKAN S., Yeşil Çay Atıklarının Ruminant Hayvanların Beslenmesinde Kullanımı, Hasad Hayvancılık, ss. 54-58, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. AÇIKGÖZ Z., SOYCAN ÖNENÇ S., Fonksiyonel Yumurta Üretimi, Hayvansal Üretim, cilt 47, ss. 36-46, 2006.
Özgün Makale
9. SOYCAN ÖNENÇ S., ÖZDOĞAN M., Süt Sığırlarının Beslenmesinde Yağ Kullanımı, Hasad Hayvancılık, ss. 14-17, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
10. SOYCAN ÖNENÇ S., AÇIKGÖZ Z., Aromatik Bitkilerin Hayvansal Ürünlerde Antioksidan Etkileri, Hayvansal Üretim, cilt 46, ss. 50-55, 2005.
Özgün Makale
11. ÖNENÇ A., ÖZDOĞAN M., SOYCAN ÖNENÇ S., Sığırlara Kesim Öncesi Probiyotik Katkılı Elektrolit-Glikoz Solusyonu Verilmesinin Karkasda Soğutma Firesi Kaybı, Kas pH’sı Düşme Hızı ve Etteki Toplam Bakteri Sayısına Etkisi, Hayvansal Üretim, cilt 46, ss. 14-18, 2005.
Özgün Makale
12. ŞAYAN Y., ÖZKUL H., ALÇİÇEK A., ÇOŞKUNTUNA L., SOYCAN ÖNENÇ S., Kaba Yemlerin Metabolik Enerji Değerlerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Parametrelerin Karşılaştırılması, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 41, ss. 167-175, 2004.
Özgün Makale
13. YURTMAN I. Y., SOYCAN ÖNENÇ S., KARAAĞAÇ K., ALÇİÇEK A., ÇOŞKUNTUNA L., ÖZDÜVEN M. L., Erken Laktasyon Döneminde Tekdüze Yemlemenin Koyunlarda Süt Verimi ve Kuzuların Gelişimine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 12, ss. 1-10, 1999.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. SOYCAN ÖNENÇ S., Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesinde Bitkisel Ürünler, Sağlık Çevre Kültürü, ss. 18-20, 2014.
Özgün Makale
2. AÇIKGÖZ Z., SOYCAN ÖNENÇ S., Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Saflaştırılmış Lignin Kullanımı, İnfovet, ss. 94-98, 2013.
Özgün Makale
3. TAŞKIN T., SOYCAN ÖNENÇ S., Erkek Kuzu ve Oğlaklarda İdrar Taşı Oluşumu ve Önleme Şekilleri, Ege Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi. Çiftçi broşürü, ss. 1, 2005.
Özgün Makale
4. SOYCAN ÖNENÇ S., ÖĞÜN S., Koç Katım Dönemi Koyunlara Ek Yemleme (Flushing) Uygulanır, Hasad Hayvancılık, ss. 21-23, 2004.
Özgün Makale
5. SOYCAN ÖNENÇ S., Kekik Artık Kanatlı Hayvanların Beslenmesinde Kullanılıyor, Hasad Hayvancılık, ss. 31-33, 2003.
Özgün Makale
6. ALÇİÇEK A., SOYCAN ÖNENÇ S., Yem Endüstrisinde Oligosakkaritlerin Katkı Maddesi Olarak Kullanımı, Hasad Hayvancılık, ss. 15-18, 2003.
Özgün Makale
7. SOYCAN ÖNENÇ S., Niçin, Bazı İnekler Daha Çok Süt Verirken Diğerleri Yağlanır?, Hasad Hayvancılık, ss. 52-53, 2002.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SOYCAN ÖNENÇ S., THE ROLE OF HORMONES AND METABOLITES ON REGULATION OF FEED INTAKE IN ANIMAL, Balnimalcon (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
2. SOYCAN ÖNENÇ S., ÖNENÇ A., Rotary Feeding for Smart and Precisioning Feeding on Dairy Goats, IGA 12th International Confrence on Goats (25.09.2016-30.09.2016).
Özet bildiri
3. SOYCAN ÖNENÇ S., TURAN A., Usage of Cumin in Animal Nutrition, VIIth International Balkan Animal Conference (03.06.2015-06.06.2015).
Özet bildiri Erişim Linki
4. KILIÇ A., UZMAY C., KAYA İ., ÖZKUL H., SOYCAN ÖNENÇ S., POLAT M., Effect of Mannan Oligosaccharide Addition to Whole Milk on Growth and Health of Holstein Calves, Deutsch-Türkische Agrarforschung, 8. Symposium (04.10.2006-08.10.2006).
Tam metin bildiri
5. KAYMAKÇI M., TAŞKIN T., KOŞUM N., SOYCAN ÖNENÇ S., ÖNENÇ A., Organik Süt Üretimi’ni Türkiye’de Geliştirme Olanakları., 1st International Congress on Organic Animal Production and Food Safety (28.04.2004-01.05.2004).
Tam metin bildiri
6. ÖNENÇ A., KAYMAKÇI M., SOYCAN ÖNENÇ S., TAŞKIN T., KOŞUM N., Türkiye’de Ekolojik (Organik-Biyolojik) Kırmızı Et Üretim Potansiyeli., 1st International Congress on Organic Animal Production and Food Safety, (28.04.2004-01.05.2004).
Tam metin bildiri
7. ÖZTABAK K., SOYCAN ÖNENÇ S., ÖZPINAR A., Effects of Different Diets on some Blood Parameters in Lambs, 10th Congress of the International Society of Animal Clinical Biochemistry for Animal Clinical Biochemistry (18.06.2002-22.06.2002).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SOYCAN ÖNENÇ S., KOÇ F., ÇOŞKUNTUNA L., ÖZDÜVEN M. L., GÜMÜŞ T., Kekik ve Tarçın Uçucu Yağlarının Yem Bezelyesi Silajlarının Aerobik Stabilitesi Üzerine Etkisi, VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (26.09.2013-27.09.2013).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. SOYCAN ÖNENÇ S., KOÇ F., ÇOŞKUNTUNA L., ÖZDÜVEN M. L., GÜMÜŞ T., Kekik Uçucu Yağının Yem Bezelyesi Silajının Aerobik Stabilitesi Üzerine Etkileri, 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (05.09.2013-07.09.2013).
Poster Erişim Linki
3. AKKAN S., ATAŞOĞLU C., SOYCAN ÖNENÇ S., Süt İneklerinde Asidozis, Ketozis ve Hipokalsemi Oluşumunun Nedenleri ve Rasyonlarda Yapılan Düzenlemelerle Önleme Olanakları, Türkiye Süt Sığırcılığı Kurultayı 2007 (25.10.2007-26.10.2007).
Tam metin bildiri
4. ÖZDOĞAN M., SOYCAN ÖNENÇ S., TURHANER K., ÖNENÇ A., Uçucu Yağ Karışımı İçeren Karma Yemin Kuzu Eti Duyusal Özelliklerine Etkisi, IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (24.07.2007-28.07.2007).
Tam metin bildiri
5. AÇIKGÖZ Z., SOYCAN ÖNENÇ S., Hayvansal Kaynaklı Gıdalarda Fonksiyonel Biyolojik Aktif Bileşenler, IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (24.06.2007-28.06.2007).
Poster
6. SOYCAN ÖNENÇ S., AÇIKGÖZ Z., AKKAN S., Yeşil Çayın (Camellia Sinensis) Hayvan Beslemede Kullanım Olanakları, Türkiye 9. Gıda Kongresi (24.05.2006-26.05.2006).
Poster
7. ERDOĞAN ATAÇ F., TAŞKIN T., BAYRAKTAR Ö. H., SOYCAN ÖNENÇ S., Damızlık Süt Keçisi Yetiştiriciliği Proje-Fizibilite Örneği: ‘150 Baş Kapasiteli Süt Keçisi İşletmesi’, Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi 2005 (26.05.2005-27.05.2005).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Kimyon Uçucu Yağının Yonca Silajının Fermantasyon Kalitesi ve Aerobik Stabilitesi Üzerine Etkisi, BAP, Yürütücü, 18.04.2014-30.05.2015.
2. Kekik, Kimyon ve Tarçın Uçucu Yağlarının Yonca Silajlarında Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması, BAP, Yürütücü, 29.12.2013-.
3. Raf Ömrü Dolan Bazı Gıdaların Ruminant Beslemede Alternatif Yem Kaynağı Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması, BAP, Yürütücü, 18.04.2013-07.05.2014.
4. Kekik ve Tarçın Uçucu Yağlarının Yem Bezelyesi Silajlarında Alternatif Katkı Maddesi Olarak Kullanımının Araştırılması, BAP, Yürütücü, 19.06.2010-10.08.2013.
5. Bazı Aromatik Bitkilerin Ruminant Beslemede Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
6. Bazı Aromatik Bitkilerin In Vitro Rumen Fermantasyonu Üzerine Etkileri, BAP, Araştırmacı.
7. Kuzu Besisinde Eterik Yağ Karışımı Kullanımının Performans, Kan ve Karkas Kalitesi Üzerine Etkisi, DİĞER, Araştırmacı.
8. Effect of Mannanoligosaccharide to Whole Milk on Growth and Healt of Holstein Calves, DİĞER, Araştırmacı.
9. Sakız Erkek Kuzularında Yetiştirici Koşullarında Kesim, Karkas ve Et Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, DİĞER, Araştırmacı.
10. Bazı Kaba Yemlerin Yem Değerlerinin Farklı Analiz Teknikleri ile Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
11. Yüksek Yaz Sıcaklarında Okside Edilmiş Yağ Kullanılan Karma Yemlere Alfa-tokoferol Asetat ve Kimi Bitkisel Uçucu Yağ İlavesinin Etlik Piliç Performansı, Besin Madde Sindirilebilirliği, Et Kalitesi, Oksidatif Stabilite ve Antioksidan Savunma Sistemi Üzerine Etkileri, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
12. Sığır ve Koyunlarda Karkas Kusurlarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma, BAP, Araştırmacı.
13. Flushing Rasyonlarında Korunmuş Yağ Kaynakları Kullanımının Aşım ve Gebelik Süresince Kan Kolesterol ve Progesteron Düzeyleri Üzerine Etkileri, DİĞER, Araştırmacı.
14. Süt Sığırı Karmalarına Enerji Kaynağı Olarak Katılan Bazı Yem Hammaddelerinin Yem Değerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, DİĞER, Araştırmacı.